Latest update 2010-05-13

 

Hanar/Males
Tikar/Females
Champions
Valpar/Puppies
I Minne/
In memory
Resultat/Results  2010
Resultat/Results  2009
Artikel i Hundsport Special
Nyheter/News
Nyheter/News 2006
Om oss/
About us
Kontakt/Contact
Länkar/Links
Home
Bilderboken/Picture book
Annonser/Adverts
Utbildningar/ Education
 
Don't touch my site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allt material på denna hemsida tillhör Ziams kennel
Don't touch my site

                                                        

 

Våra utbildningar och utmärkelser

 

Hamiltonplaketten

 

SKK's stora Uppfödarutbildning i sju delar

Specialklubbens en dagarsutbildning